Revitalizacija tvrđave


 

Revitalizacija tvrđave sv. Mihovila,

Europski fond za regionalni razvoj, IPA IIIC – BRI

Lokacija: 

Šibenik  

Nositelj projekta: 

Grad Šibenik

Partneri: 

Hrvatsko narodno kazalište u Šibeniku, Muzej grada Šibenika,
Turistička zajednica grada Šibenika

Autor:

Tomislav Krajina, dipl.ing.arh.

Situs d.o.o., Šibenik

Datum početka i završetka projekta:

28. travnja 2012. – 15. srpnja 2014.

Ukupna vrijednost projekta: 

1.666.436,16 EUR

Iznos odobrenih sredstava iz EU fondova: 

999.947,40 EUR

Iznos nacionalnog sufinanciranja:  

666.488,76 EUR 

Dokumenti izrađeni u sklopu projekta:

Razvoj branda grada Šibenika kao prvorazredne destinacije kulturnog turizma (.pdf)

Plan razvoja programa Tvrđave sv. Mihovila (.pdf)

Integracija plana upravljanja kulturnim dobrima s projektom rekonstrukcije i afirmacije Tvrđave sv. Mihovila (.pdf)

Pregled kulturnih dobara Šibensko-kninske županije (.pdf)

Plan upravljanja kulturnim dobrima na lokalnoj i regionalnoj razini (.pdf)

Studija najboljih praksi u upravljanju kulturnim vrijednostima u inozemstvu i Hrvatskoj (.pdf)

 

 

Cilj projekta:

Opći cilj:

Projekt Revitalizacije tvrđave sv. Mihovila ima za cilj doprinos održivom gospodarskom razvoju Šibenika i okolne regije kroz razvitak i širenje ponude kulturnog turizma.

Specifični cilj:

Specifični cilj projekta je obnova i nadogradnja turističke infrastrukture, te uređenje Tvrđave sv. Mihovila kao nove turističke atrakcije koja ima za cilj stvarati inovativne kulturno-umjetničke, edukativne i druge sadržaje. Kroz prateći sustav usluga i potpora usmjerenih na malo i srednje poduzetništvo, cilj ih je uključiti u razvoj i ponudu sadržaja, proizvoda i usluga na lokalitetu Tvrđave sv. Mihovila, te na području grada Šibenika.

Što je projektom ostvareno:

Projekt Revitalizacije tvrđave sv. Mihovila uključivao je infrastrukturne radove na površini 2600 m2, koji su obuhvaćali izgradnju i uređenje ljetne pozornice sa 1077 mjesta, te uređenje podzemnog dijela tvrđave. Tijekom projekta izrađeno je nekoliko studija i planova (među ostalima: Kulturni brand grada Šibenika, Plan upravljanja kulturnim dobrima i Plan razvoja programa tvrđave sv. Mihovil), a kulturna ponuda grada Šibenika prezentirana je na 3 međunarodna sajma.

U okviru projekta organizirana su 4 edukativna programa na kojima je sudjelovalo više od stotinu polaznika, a provedena i help-desk aktivnost od 50 sati konzultantskih usluga zainteresiranim lokalnim dionicima.

Tijekom projekta Revitalizacije, za potrebe Tvrđave sv. Mihovila i grada Šibenika izrađeni su promotivni materijali o tvrđavi i projektu na šest jezika, promotivni video i multimedijalna prezentacija. Također su postavljeni panoramski teleskopi na kulama te su izrađene replike srednjovjekovnog oružja i dvadeset srednjovjekovnih kostima namijenjenih osoblju tvrđave.

Dovršenje projekta popratio je glazbeno-scenski spektakl otvorenja tvrđave i ljetne pozornice, a tvrđavu je prigodnom riječi otvorio predsjednik RH Ivo Josipović.

Što projekt čini uspješnim:

Tvrđava sv. Mihovila i dalje kontinuirano ispunjava opće i specifične ciljeve projekta revitalizacije – pridonosi održivom gospodarskom razvoju grada i županije te generira inovativne kulturno-umjetničke, edukativne i druge programe, u sklopu kojih su na ljetnoj pozornici nastupili vrhunski hrvatski i strani izvođači iz svijeta glazbene i scenske umjetnosti: Maksim Mrvica, 2Cellos, Ansambl Lado, The National, NouvelleVague, Arsen, Gabi i Matija Dedić, te mnogi drugi.

Ostvarena je uspješna suradnja sa subjektima u turističkom sektoru na području Šibenika i okolice, prvenstveno turističkim agencijama i većim hotelskim kućama. U svrhu što bolje dostupnosti i promocije kulturnih sadržaja na tvrđavi ostvarili smo direktnu prodaju u elektroničkom sustavu preko Interneta.

Sve ove aktivnosti rezultirale su odličnim rezultatimau 2014. godini, koji se mjere brojem posjetitelja (više od 110 000) kao i prihodima tvrđave. Ti su rezultati privukli snažnu medijsku pozornost, što je evidentno iz velikog broja medijskih obajava.

Tvrđava sv. Mihovila ovim je projektom istovremeno postala:

- prepoznatljivi spomenik kulturne baštine u najužoj gradskoj jezgri, svakodnevno dostupan posjetiteljima, koji promovira revalorizaciju i revitalizaciju hrvatskih kulturnih dobara

- jedna od najprestižnijih pozornica u regiji, koja organizira različita kulturna, glazbena i scenska događanja i time doprinosi imidžu RH, te posebice grada Šibenika, kao nezaobilaznih destinacija kulturnog turizma.